دیاناتم- انواع تم تولد و جشن تولد و بادکنک آرایی دیانا تم یک گروه تخصصی طراح و مجری جشن تولدهای متفاوت و باشکوه می باشد. علاوه بر جشن تولد و تم تولد در جشن تکلیف، بادکنک آرایی انواع تولد و عقد و عروسی نیز فعال می باشد. جهت ارتباط با ما با شماره های 22468610و 09121751807 , تلگرام: در تماس باشید و یا از طریق ایمیل dianatheme@yahoo.com با ما مکاتبه نمایید http://dianatheme.mihanblog.com 2020-04-06T04:27:11+01:00 text/html 2020-01-13T06:51:54+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم مینی ماوس (میکی) http://dianatheme.mihanblog.com/post/255 <b><font size="3">تم مینی ماوس همون تم دخترونه میکی ماوس هست تمی که از روز اول تا الان همیشه طرفدار داشته دکور تولد تم مینی ماوس را که توسط دیاناتم انجام شده است را مشاهده کنید</font></b><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ow8f_minnie-red1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zgzx_minnie-red2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vs56_minnie-red3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gg6t_minnie-red4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r91x_minnie-red5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j93e_mini.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div> text/html 2020-01-13T06:28:10+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم گل سرخ http://dianatheme.mihanblog.com/post/253 <b><font size="3">تم گل سرخ یا تم تولد گل قرمز از تم های مناسب برای بزرگسال ، نوجوان و جشن های عاشقانه می باشد</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/17qa_red_rose2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ju7b_red_rose1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tdps_red_rose3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1ikb_red_rose4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d83_red_rose5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div> text/html 2020-01-09T10:43:19+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم بلک لایت http://dianatheme.mihanblog.com/post/252 <b><font size="3">تم بلک لایت یا تم تولد بلک لایت ، یک تجربه متفاوت از برگزاری جشن را با این تم یعنی بلک لایت تجربه کنید&nbsp;</font></b><div><b><font size="3">میز چیده می شود دکور نصب می شود بادکنک آرایی انجام می شود و ناگهان تمام روشنایی خاموش می شود و&nbsp;</font></b><b><font size="3">پروژکتورهای مخصوص روشن می شود و شما هیجان یک تولد متفاوت را با تم بلک لایت تجربه خواهید کرد</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pa5j_blacklight4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hsb3_blacklight5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tmcp_blacklight2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kqbs_blacklight1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3f0g_blacklight3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div> text/html 2019-12-02T10:34:06+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم رنگین کمان http://dianatheme.mihanblog.com/post/251 <b>تم رنگین کمان یا تم تولد رنگین کمان با اجرایی متفاوت و رنگهای پاستلی بسیار زیبا&nbsp;</b><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/49w_rainbow1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7pdx_rainbow2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/03h2_rainbow3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ty4r_rainbow4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yju5_rainbow5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">نمونه کارهای دیگر دیاناتم با تم رنگین کمان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a5ff_imag2122.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dbtu_imag2119.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gmql_rainbow.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gmql_rainbow.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-01T07:10:17+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم یوونتوس http://dianatheme.mihanblog.com/post/250 <b><font size="3">تم یوونتوس تم تولد یوونتوس از سری تم تولد فوتبالی می باشد نمونه کار انجام شده توسط دیاناتم را مشاهده کنید</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nv2w_juventus1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">بادکنک آرایی یوونتوس</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/78mx_juventus2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">برگزاری تولد فوتبالی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vjcb_juventus3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">تولد با تم باشگاه فوتبال یوونتوس</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2019-12-01T06:26:43+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم ایموجی (شکلک) http://dianatheme.mihanblog.com/post/248 <b><font size="3">یک تم پر از ایموجی در شکلک های مختلف - تم تولد ایموجی را هم دخترها دوست دارند و هم پسرها ، تم تولد مناسب برای بزرگسال و کوچک ، همه طرفدار این تم هستند</font></b><div><b><font size="3">نمونه کارهای انجام شده توسط دیاناتم را مشاهده کنید:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rpvi_photo_2017-10-04_11-41-30.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2xlk_eemoji1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5b9r_eemoji2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hjhq_eemoji3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lmxd_eemoji4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vepf_eemoji5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uhr6_eemoji6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0ofv_eemoji7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-01T06:26:33+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم بچه رئیس http://dianatheme.mihanblog.com/post/249 <b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">تم تولد بچه رییس ، تم باس بی بی ، تم&nbsp;<span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87);">Boss Baby یک تم پر طرفدار این روزها</span></font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87);">نمونه کار انجام شده توسط دیاناتم</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wxhe_boss_baby1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2019-11-19T06:50:27+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ حیوانات جنگل مهربون http://dianatheme.mihanblog.com/post/247 <b><font size="3">تم تولد حیوانات جنگل مهربون یا تم جنگل مهربون یا تم تولد حیوانات گل به سر از تم های جذاب کودکانه هست که هم برای تم تولد پسر و هم تم تولد دختر میشه ازش استفاه کرد</font></b><div><b><font size="3">نمونه کار انجام شده توسط دیاناتم را مشاهده کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/st0o_jangal1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g9at_jangal2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bigs_jangal3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1u3g_jangal4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/47kl_jangal5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uodz_jangal6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/akmu_jangal7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3jvw_jangal8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vbx2_jangal9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5tup_jangal10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ju0_jangal11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f9jl_jangal12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cwlx_jangal13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xexn_jangal14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7f35_jangal15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tney_jangal16.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ov1_jangal17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-10-24T14:47:01+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ سگهای نگهبان (پاپاترول) http://dianatheme.mihanblog.com/post/246 <b><font size="3">تم پاپاترول یا تم تولد سگ های نگهبان با اجرا و دکوراسیون تولد دیاناتم</font></b><div><font size="3"><b>نمونه انجام شده تم تولد پاپاترول را مشاهده کنید</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ujy_pawpatrol1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d0mz_pawpatrol2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yqxo_pawpatrol3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ol0b_pawpatrol4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3aue_pawpatrol5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div></div><div><br></div></div> text/html 2019-07-29T12:18:11+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ لول سورپرایز LOL http://dianatheme.mihanblog.com/post/244 <b><font size="3">تم&nbsp;لول سورپرایز LOL یا تم تولد&nbsp;لول سورپرایز LOL از تم های جدید و دخترانه می باشد اجرای این تم توسط دیاناتم را مشاهده کنید</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/t9p8_lolsurprise1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qjqp_lolsurprise2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/heyu_lolsurprise3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/78oz_lolsurprise4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/frv6_lolsurprise5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/91u4_lolsurprise6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kvx2_lolsurprise7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s2ny_lolsurprise8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6w28_lolsurprise9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div> text/html 2019-04-10T10:07:01+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم گل گلی http://dianatheme.mihanblog.com/post/242 <b><font size="3">تم تولد گل صورتی طلایی ( تم گل گلی ) از تم های بسیار زیبا و کلاسیک دیاناتم هست و برای هر سن و سالی هم مناسب می باشد این تم برای هر ترکیب رنگ دلخواه مشتری هم قابل انجام می باشد</font></b><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hbi_maryam1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qqdp_maryam2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/b9g6_maryam3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u2eg_maryam4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/df24_maryam5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2019-02-03T11:08:10+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم استیچ http://dianatheme.mihanblog.com/post/241 <b><font size="3">تم تولد استیچ یا تم استیچ STITCH THEME از تم های جدید و پرطرفدار می باشد نمونه کار انجام شده ی تم استیچ توسط دیاناتم (تم تولد ) را ملاحظه فرمایید:</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aon_stitch1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fikw_stitch2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fzse_stitch3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ugks_stitch4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ljnl_stitch5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8bir_stitch6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bzk1_stitch7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">نمونه کیک تولد استیچ</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-26T12:22:23+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم فلامینگو http://dianatheme.mihanblog.com/post/240 <b><font size="3">تم فلامینگو یا تم تولد فلامینگو از جمله کارهای بروز و جدید می باشد نمونه کار هنرمندانه و اجرا شده گروه دیاناتم را مشاهده فرمایید</font></b><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dp_flamingo1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/20oo_flamingo2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rslj_flamingo3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9hx8_flamingo4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bg6p_flamingo5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o7zw_flamingo6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cqvq_flamingo7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xg9i_flamingo8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/llj_flamingo9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ki1p_flamingo10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xit0_flamingo11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zaol_flamingo12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3207_flamingo13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zsmt_flamingo14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q7rf_flamingo15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dcli_flamingo16.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q9wt_flamingo17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cy7l_flamingo18.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ldp2_flamingo19.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tjnf_flamingo20.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/etnn_flamingo21.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8c8_flamingo22.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dgr_flamingo23.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i3q0_flamingo24.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pt6i_flamingo25.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jpi4_flamingo26.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div></div> text/html 2018-09-23T08:54:50+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم فیل http://dianatheme.mihanblog.com/post/239 <b><font size="3">تم تولد فیل یک تم تولد بسیار زیبا با ترکیب رنگ دوست داشتنی - تم تولد مناسب برای هم دختر و هم پسر. اجرای تم فیل توسط دیاناتم را مشاهده کنید</font></b><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ra12_fil1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o2cv_fil2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qfec_fil3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x3s5_fil4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lykx_fil5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6r4z_fil6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ous_fil7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ykp6_fil8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6vgv_fil9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3bp0_fil10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div></div> text/html 2018-09-23T08:47:18+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ بله برون http://dianatheme.mihanblog.com/post/238 <b><font size="3">نمونه کار انجام شده توسط دیاناتم برای جشن بله برون</font></b><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1bpi_baleboroon0.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9syf_baleboroon1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f1oo_baleboroon2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/06v0_baleboroon3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9qjz_baleboroon4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m0e_baleboroon5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xj0e_baleboroon6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0e0f_baleboroon7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cs6x_baleboroon8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vs5j_baleboroon9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/oqoa_baleboroon10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-07-15T05:31:58+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم زوتوپیا http://dianatheme.mihanblog.com/post/237 <b><font size="3">تم زوتوپیا از سری تم های شخصیت کارتونی هست که با طراحی و دیزاین جدید دیاناتم انجام شده است. تم تولد زوتوپیا هم مناست دختر و هم پسر می باشد. نمونه کار انجام شده را مشاهده فرمایید:</font></b><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dhka_zootopia1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">دکور تولد زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m2x6_zootopia2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">بادکنک آرایی زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gnqf_zootopia3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">وسایل تولد تم زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ramw_zootopia4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">برگزاری جشن تولد زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s5i5_zootopia5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">کیک تولد زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r80u_zootopia6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d7we_zootopia7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">به طرف تولد زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hmbz_zootopia8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">تولد با تم زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/baq2_zootopia9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">استند زوتوپیا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div><div><br></div></div> text/html 2018-06-07T11:26:17+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم خرس تاجدار (کرم آبی طلایی) http://dianatheme.mihanblog.com/post/236 <b><font size="2">این بار تم تدی بیر با یک ترکیب رنگ متفاوت و البته جذاب در دیاناتم اجرا شده است تدی تاج دار با ترکیب رنگ آبی و کرم</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zpcq_teddy-new1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>دکور تم تدی تاجدار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e180_teddy-new2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">وسایل تولد تم خرس تاجدار</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jie2_teddy-new3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">تم تولد تدی بیر کرم آبی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wa8c_teddy-new4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>برگزاری جشن با دکور خرس تاجدار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p0m4_teddy-new5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>تم تولد خرس کوچولو آبی کرم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bnrd_teddy-new6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">کاپ کیک های عروسکی تم تدی بیر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div> text/html 2018-06-07T11:10:28+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم بالون (رنگی) http://dianatheme.mihanblog.com/post/235 <b><font size="2">تم بالون یا تم تولد بالون با ترکیب رنگ شاد و متنوع و یک طراحی متفاوت در دیاناتم اجرا شد نمونه کار این تم شاد و جذاب را ببینید. اگر می خواهید جشن فرزند دلبندتان را با این تم برگزار کنید و دکور تولدتان به همین زیبایی باشه با تم تولد دیاناتم تماس بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های دیاناتم در ارتباط باشید</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5pjl_balloonnew1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">جشن تولد با بالون های رنگارنگ</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/anv8_balloonnew2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">برگزاری جشن تولد بالون های رنگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v0d_balloonnew3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">جشن تولد جانیار عزیز با تم بالون</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ieiu_balloonnew4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">نمونه ای از وسایل با تم تولد بالون (رنگی)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e9w1_balloonnew5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">وسایل تولد تم بالون (رنگی)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2017-10-22T11:49:45+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم بالون (آبی) http://dianatheme.mihanblog.com/post/234 <b><font size="3">تم بالون یا تم تولد بالون (ترکیب رنگ آبی و سفید) با اجرای متفاوت و زیبا در دیاناتم:</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i4kh_balloon1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fs7u_balloon2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p8u2_balloon3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fqd8_balloon4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n3n6_balloon5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9qzb_balloon6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/44dj_balloon7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zkfn_balloon8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">نمونه کاپ کیک بالن</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5xyu_balloon9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>کیک تولد تم بالن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/72p_balloon10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2017-10-04T09:30:04+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم تک شاخ (یونیکورن) http://dianatheme.mihanblog.com/post/233 <b><font size="3">تم تک شاخ یا تم تولد یونیکورن از تم های پرطرفدار این روزها می باشد دکورهای زیبا و متفاوت دیاناتم برای این تم را مشاهده کنید:</font></b><div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ubs_unicornn1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4mes_unicornn2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o83i_unicornn3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vp8u_unicornn4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i0i_unicornn5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tbn1_unicornn6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f879_unicornn7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kufd_uni1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l7tn_uni2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bvbh_uni3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d4kx_uni4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u1xf_uni6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2q6r_uni5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ulur_unicornn1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7n0m_unicornn2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rx76_unicornn3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kx25_unicornn4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9ce5_unicornn5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k7u0_unicornn6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y5mj_photo_2017-10-04_11-41-45.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8ty0_photo_2017-10-04_11-41-42.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q2dm_photo_2017-10-04_11-41-39.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><br></div></div> </div> </div> text/html 2017-10-04T09:19:13+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم جنگ ستارگان http://dianatheme.mihanblog.com/post/232 <b><font size="3">تم جنگ ستارگان یا تم تولد جنگ ستارگان از سری تم های پسرانه می باشد نمونه چیدمان میز و دکوراسیون با تم جنگ ستارگان را در دیاناتم مشاهده فرمایید</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/drn7_photo_2017-10-04_11-41-21.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>دکوراسیون و چیدمان میز با تم جنگ ستارگان</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tecx_photo_2017-10-04_11-41-24.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">برگزاری جشن تولد با تم جنگ ستارگان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yrw0_starwarss3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fo93_starwarss1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6zp6_starwarss2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hp91_photo_2017-10-04_11-41-14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e5ez_photo_2017-10-04_11-41-27.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">کیک تولد جنگ ستارگان (کیک فوندانت)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kolz_photo_2017-10-04_11-41-11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">کپسول اسمارتیز با تم جنگ ستارگان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yz0x_photo_2017-10-04_11-41-17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">نمونه کاپ کیک جنگ ستارگان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><br></div></div> text/html 2017-07-24T07:37:54+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم موانا http://dianatheme.mihanblog.com/post/230 <b><font size="3">تم تولد موانا یا تم موآنا از تم های دخترانه جدید و متفاوت می باشد نمونه طراحی و اجرا شده ای این تم توسط دیاناتم را مشاهده نمایید:</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2md7_moana1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>MOANA تم موانا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xvwm_moana2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ifc0_moana3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><br></div></div> text/html 2017-07-19T13:36:44+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ هواپیماهای سوپر وینگز http://dianatheme.mihanblog.com/post/229 <b><font size="3">تم تولد سوپر وینگز یا تم کارتون سوپر وینگز از تم های رنگارنگ و جذاب می باشد نمونه کار انجام شده توسط دیاناتم را مشاهده نمایید: &nbsp;super wings &nbsp;-&nbsp;</font></b><b><font size="3">super wings birthday theme-&nbsp;</font></b><b><font size="3">super wings toy</font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qjq_superwings2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g3y2_superwings1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0hpf_superwings3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-06-13T09:20:54+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم بتمن http://dianatheme.mihanblog.com/post/228 <b><font size="3">تم تولد بتمن یا تم بتمن از تم های پسرانه پرطرفدار می باشد نمونه دکوراسیون و چیدمان میز این تم را در دیاناتم ببینید:</font></b><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yao_batman1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3e3i_batman2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hcx4_batman3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cyj_batmann2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hgd4_batmann3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qqcc_batmann4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">کاپ کیک عروسکی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ds6g_batmann5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">کاپ کیک با طرح فوندانت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/68y1_tem_kolli.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vgi9_batmann1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">نمونه بادکنک آرایی ورودی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-06-13T09:14:23+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم پپا پیگ http://dianatheme.mihanblog.com/post/227 <font size="3"><b>تم پپاپیگ یا تم تولد پپا پیگ یک تم جالب می باشد نمونه کار انجام شده توسط دیاناتم را مشاهده نمایید:</b></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dsr4_peppa1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-27T13:26:51+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم بالرین http://dianatheme.mihanblog.com/post/226 <b><font size="3">تم بالرین از تم های پرطرفدار دخترانه می باشد نمونه دکوراسیون و چیدمان میز تم تولد بالرین را در دیاناتم مشاهده فرمایید:</font></b><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lp9e_balerian1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>دکوراسیون تم بالرین</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ina6_balerian2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/z3lt_balerian3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/oxsf_balerian4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">ظرف های ویژه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/t3b4_balerian5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">ظرفهای ویژه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k5h_balerian6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ظرف ویژه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qcj0_balerian7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rj0_balerian8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">بیسکویت بالرین (کوکی بالرین)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ipi3_balerian9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">کپسول اسمارتیز بالرین</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lyts_baleriana1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">بادکنک بالرین1 (بادکنک شکل تم)فویلی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8k8q_baleriana2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">بادکنک بالرین 2 (بادکنک شکل تم) فویلی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2017-04-27T13:20:46+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم هتل ترانسیلوانیا http://dianatheme.mihanblog.com/post/225 <b><font size="3">تم هتل ترانسیلوانیا یا تم تولد هتل ترانسیلوانیا از تم های کارتونی مناسب برای هم دختر و هم پسر می باشد نمونه کار انجام شده توسط دیاناتم را مشاهده فرمایید</font></b><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7wv8_hotel_transylvania_(2).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>میز هتل ترانسیلوانیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dgdy_hotel_transylvania_(1).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>نمونه وسایل تم هتل ترانسیلوانیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-04-03T08:36:27+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ پاسخ به سوالات متداول http://dianatheme.mihanblog.com/post/224 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پاسخ به سوالات متداول:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">1-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">سفارش تم تولد داشتم، قیمت ها به چه صورت هست؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; قیمت ها در دیاناتم در سه پکیج تیپ 1 و 2 و 3&nbsp; ارائه شده است و در یک جدول تفاوت های هر پکیج با جزییات نشان داده شده است</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">2-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">تعدادهایی که در پکیج موجود هست با تعداد مهمانهای من تناسب ندارند امکان تغییر هست؟&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">بله- هر آیتمی که در پکیج هست قابل اضافه شدن هست و متناسب با تعداد اضافه شده به قیمت پکیج اضافه می گردد. </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">وزن محاسبه شده کیک برای جشن من کافی نیست امکان اضافه شدن هست؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">کیکی که در پکیج پیشنهاد شده یک کیک یک طبقه فوندانت می باشد با وزن حدود 4 کیلو، در صورت هر گونه تغییر از وزن کیک گرفته تا تعداد طبقات کیک و طرح های متفاوت حتما هماهنگی های لازم انجام شود ، بدیهی است که قیمت هم متناسب با تغییرات، تغییر می کند (نکته بسیار مهم در مورد کیک: با توجه به اینکه انتقال کیک خیلی مهم می باشد و باید سالم به جشن شما برسد هزینه حمل کیک جداگانه محاسبه می شود)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">4-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">تعداد مهمانهای من 20 نفر هست هزینه اش چقدر می شود؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp; سفارشات در دیاناتم بصورت نفری نیست . بعضی از موسسات برگزار کننده جشن، قیمت را بر اساس تعداد نفرات اعلام می کنند اما در دیاناتم به این صورت نمی باشد. با مراجعه به جدول پکیج ها و متناسب کردن اقلام درخواستی خود با تعداد مهمانها می توان قیمت را مشخص کرد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">5-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">دیاناتم فضا یا سالن یا مکانی هم برای برگزاری جشن دارد؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">خیر </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">فقط برگزار کننده هستیم و جایی هم جهت معرفی نمی شناسیم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">6-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">فعالیتهای دیاناتم شامل چه چیزهایی می شود؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; شامل چیدمان و دکوراسیون میز تولد، بادکنک آرایی، کیک تولد و کاپ کیک می باشد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">7-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">لباس متناسب با تم هم دارید یا خیاط کودک هم دارید؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">خیر نداریم و با جایی هم همکاری نداریم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">8-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">امکان سفارش حضوری هم هست؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; خیر امکان سفارش حضوری نمی باشد . با توجه به تنوع تم ها (بیش از 120 تم) و تنوع کالا و خدمات امکان گردآوری این مجموعه در یکجا نمی باشد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">9-</span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">جشن تولد ما برای فردا می باشد امکان انجام دارد؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp; فراهم آوردن وسایل پکیج مشمول مرور زمان می باشد ، حداقل سعی کنید دو هفته زودتر نسبت به سفارش اقدام فرمایید</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">10-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">امکان سفارش و ارسال به شهرستان هست؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">بله </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 24.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">فقط از لیست قیمت انتخاب نمایید- امکان اجرای دکور فقط در محدوده تهران و حومه می باشد.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 22pt; line-height: 107%;">11-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">فقط سفارش وسایل تولد هم قبول می کنید؟&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">بله </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"> لطفا از روی لیست قیمت انتخاب کنید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 22pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">12-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">فقط سفارش بادکنک آرایی هم قبول می کنید؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#0D0D0D;mso-themecolor: text1;mso-themetint:242;mso-bidi-language:FA">بله- به کاتالوگ قیمت بادکنک آرایی که در کانال دیانابالون هست مراجعه کنید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">13-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">فقط سفارش کیک، کاپ کیک و پاپ کیک قبول می کنید؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#0D0D0D;mso-themecolor: text1;mso-themetint:242;mso-bidi-language:FA">خیر- سفارش کیک و کاپ کیک و پاپ کیک در صورت سفارش وسایل تولد انجام پذیر می باشد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">14-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">عمو موسیقی و دی جی هم دارید؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">خیر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">15-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">مهماندار هم دارید؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">خیر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-21.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">16-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">غذا و فینگر فود دارید؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">خیر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 39.75pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> text/html 2017-04-03T06:43:36+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم تاج نقره ای صورتی http://dianatheme.mihanblog.com/post/223 <b><font size="3">تم تاج نقره ای صورتی از سری تم های تاج می باشد تم تولد تاج صورتی نقره ای را با طراحی و اجرای دیاناتم مشاهده کنید:</font></b><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ifh1_crown.silver1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">وسایل تولد تم تاج صورتی نقره ای</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dgnz_crown.silver3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">حروف یونولیتی و ریسه مثلثی تاج صورتی نقره ای</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qkrd_crown.silver4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">کارت دعوت ویژه تم تاج</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/714d_crown.silver2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2017-03-14T08:05:12+01:00 dianatheme.mihanblog.com مدیریت وبلاگ تم شنل قرمزی http://dianatheme.mihanblog.com/post/222 <b><font size="3">تم شنل قرمزی یا تم تولد شنل قرمزی یک تم دخترانه بسیار زیبا و محبوب میباشد برگزاری جشن و دکوراسیون با تم شنل قرمزی که توسط دیاناتم انجام شده است را مشاهده نمایید:</font></b><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iqkz_shenel_(1).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;دکوراسیون و چیدمان میز با تم شنل قرمزی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/85g6_shenel_(2).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g35q_shenel_(3).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d23r_shenel_(4).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/if6a_shenel_(5).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">نمونه جعبه های خاص تم شنل قرمزی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lqat_shenel_(6).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cxzc_shenel_(7).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">بیسکویت شنل قرمزی - کوکی شنل قرمزی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/73wl_shenel_(8).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">جعبه های خاص</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0im0_shenel_(9).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>کیک تولد شنل قرمزی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n7h6_shenel10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>جعبه های خاص</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wh9y_shenel11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j6v9_s.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>بادکنک آرایی متفاوت در تم شنل قرمزی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3">جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید به جدول طوسی سمت چپ اولین گزینه لیست قیمت مراجعه کنید و یا روی&nbsp;</font></b><a href="http://dianatheme.mihanblog.com/post/category/29" target="_blank" title="">"لیست قیمت"&nbsp;</a><b><font size="3">کلیک کنید</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;لینک صفحه اینستاگرام دیاناتم: &nbsp;</font></b><a href="https://www.instagram.com/dianatheme/" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/dianatheme</a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">لینک کانال دیاناتم :&nbsp;</font></b><a href="https://telegram.me/dianatheme" target="_blank" title="">https://telegram.me/dianatheme</a></div><div><br></div><div><b><font size="4">@dianatheme</font></b></div></div><div><br></div></div>